Česko je v podílu elektromobilů na 25. místě v EU, za námi je jen Kypr

Tisková zpráva

2. února 2022, Ostrava/Brno

V roce 2021 bylo v zemích Evropské unie registrováno 1,75 mil. nových osobních elektrických vozidel, meziročně o 2/3 více. Zatímco v roce 2020 představoval podíl na všech registrovaných vozidlech 10,5 %, vloni už 18 %. Bateriových elektrických vozidel (BEV) bylo registrováno 878 tis. (9,1% podíl, meziročně +63,1 %), plug-in hybridních (PHEV) pak o něco méně: 867 tis. (8,9 % podíl, meziročně +70,7 %). S 1,3% podílem BEV patřila v roce 2021 České republice 25. příčka, za námi s 0,8% podílem skončil jen Kypr. Ze zemí V4 byl na Slovensku evidován 1,5% podíl, v Polsku 1,6% podíl a v Maďarsku 3,5% podíl. Nejvyšší podíly BEV byly evidovány v Nizozemsku (19,9 %), Švédsku (19,1 %) a Rakousku (13,9 %). V případě PHEV pak byl v České republice evidován 1,9% podíl, což ve srovnání s ostatními zeměmi EU stačilo na 17. příčku, ze zemí V4 je za námi Slovensko s 1,5% podílem, před námi Polsko (2,1 %) i Maďarsko (3,5 %). Nejvyšší podíly PHEV byly evidovány ve Švédsku (25,9 %), v Dánsku (21,8 %) a Finsku (20,5 %),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV).

„Ta data nejsou zrovna nejoptimističtější,“ přiznává Mgr. Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu. „Je však třeba si uvědomit, že v loňském roce nebyly k dispozici žádné evropské prostředky, které v minulosti třeba stály za podporou nákupu elektromobilů pro podnikatele. To by se letos mělo podle mých informací změnit, a tak věřím, že letošní čísla budou určitě příznivější.“


Obrázek 1 Podíl registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v EU v roce 2021


Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových osobních vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická i plynová, benzínová a naftová).

Vývoj registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v zemích Evropské unie v období 2017-2019 je uveden v grafu.


Obrázek 2 Vývoj registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v EU


Registrovalo se téměř stejně naftových jako hybridních vozidel. Mimo uvedená elektrická vozidla meziročně o 60 % vzrostly také registrace hybridních vozidel (20% podíl) a mírně také vozidla plynová (+3 %; 2% podíl). Naopak benzínových vozidel bylo registrováno o 18 % méně (40% podíl), naftových dokonce o 31 % méně (20% podíl).

Zatímco počet i podíl bateriových elektrických vozidel se v zemích EU v uplynulém roce meziročně významně zvýšil, vývoj v České republice byl opačný. V České republice bylo vloni registrováno 2 646 BEV, meziročně o 616 méně. „Téměř pětinový meziroční pokles (-19 %) počtu registrací osobních BEV nás v kontextu vývoje uplynulého roku nepřekvapil. Je potřeba si uvědomit, že v prosinci 2020 došlo ke skokovému nárůstu registrací nově uváděných vozidel na trh – konkrétně se jednalo o 741 bateriových elektrických vozidel Škoda ENYAQ, která byla registrována na Škoda Auto. Za celý uplynulý rok bylo registrováno 738 uvedených vozidel, přestože se jednalo suverénně o nejregistrovanější nový osobní BEV, ani celoroční bilance nevyrovnala tu prosincovou v roce 2020,“ doplňuje k tuzemským registracím Jindřich Frič.

Zajímavé je srovnání počtu elektromobilů na počet obyvatel. „Srovnali jsme přírůstky registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel za posledních 5 let, tedy za období 2017–2021, na počet obyvatel. Zatímco v absolutních počtech bylo nejvíce BEV registrováno v Německu, Francii a Nizozemsku, v relativním srovnání bylo nejvíce BEV registrováno v Nizozemsku (13 406 BEV na 1 mil. obyvatel), Lucembursku a Švédsku. České republice s 727 BEV na milion obyvatel v tomto srovnání patřila 17. příčka, ze zemí V4 je před námi Maďarsko (1 153), za námi pak Slovensko (500) a Polsko (354), doplňuje Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník CDV.


Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, ACEA, Ministerstvo dopravy
Grafy a tabulky: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno