Nejprodávanější elektromobily v Česku: ENYAQ, EV6 a KONA

Tisková zpráva

7. června 2022, Brno

Informace je zaměřená na registrace nových čistých osobních vozidel z pohledu Národního akčního plánu čisté mobility. K údajům uvedeným níže byly využity aktualizované interaktivní sestavy, které jsou veřejně přístupné na stránkách Čistá doprava www.cistadoprava.cz.

Registrace nových čistých osobních vozidel v období leden–květen 2022 dle četnosti:

  • 1 421 LPG vozidel (zkapalněný ropný plyn), 1,77% podíl,
  • 1 318 BEV (bateriové elektrické), 1,64% podíl,
  • 1 298 PHEV (plug-in hybrid), 1,62% podíl,
  • 393 CNG vozidel (stlačený zemní plyn), 0,49% podíl,
  • 1 FCEV (elektrické s vodíkovými palivovými články).

Nejprodávanější elektromobily v Česku: ENYAQ, EV6 a KONA 01

V průběhu ledna až května 2022 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 80 178 nových osobních vozidel, což představovalo meziročně o 10 066 registrací méně, tj. -11,2 %. „Nová osobní elektrická a plynová vozidla si v součtu připsala 4 431 registrací, meziročně o 736 více (tj. +20 %). Elektrických vozidel bylo registrováno 2 617 (meziročně -92, tj. -3,4 %), plynových pak 1 814 (meziročně +828, tj. +84 %). Podíl elektrických vozidel (pozn. BEV+PHEV+FCEV) tak na všech registracích činil cca 3,3 %, plynových (pozn. LPG+CNG) pak 2,3 %. Nejvíce elektrických vozidel letos registrovala Škoda (645), Mercedes-Benz (261) a Hyundai (216), těch plynových pak Dacia (1 346 LPG), Škoda (257 CNG) a Volkswagen (98 CNG),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dodává: „Pokud jde o bateriové elektromobily, tak z 1 318 letos registrovaných byla téměř třetina registrací Škoda ENYAQ (418 vozidel, tj. 32 %), následovala Kia EV6 (60), Hyundai KONA (60), Volkswagen ID.4 (59) a Hyundai IONIQ 5 (52).“


Nejprodávanější elektromobily v Česku: ENYAQ, EV6 a KONA 02

Obrázek 2: Vývoj registrací nových čistých osobních vozidel v ČR (leden–květen)


Nejprodávanější elektromobily v Česku: ENYAQ, EV6 a KONA 03

Obrázek 3 Registrace nových osobních bateriových vozidel v ČR (leden–květen 2022)


600 miliónů na podporu elektromobility

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. „Vzhledem k nepříliš pozitivní situaci, která se děje v tomto roce na trhu s novými osobními vozidly, vnímám jako vcelku dobrou zprávu, že počet registrací elektrických a plynových vozidel se meziročně zvýšil a je zatím nejvyšší v historii. Protože však v porovnání s jinými evropskými zeměmi na tom v tomto směru stále nejsme úplně nejlépe, je skvělé, že kolegové na Ministerstvu životního prostředí připravili dotační výzvu pro veřejný sektor, ve které je z Národního plánu obnovy připraveno 600 milionů korun.“ uvádí Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu. Žádosti je možné podávat od 6. června do 15 prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace. U bateriových osobních elektrovozidel mohou žadatelé získat až 300 tis. Korun na jeden elektromobil, u vodíkových vozidel (FCEV) a menších nákladních elektrovozidel do 3,5t je to až 500 tis. Korun. S dotací si mohou žadatelé pořídit i střední nákladní auta, motorky, minibusy s elektrickým motorem a nově také pracovní stroje. Podpora vodíkového pohonu se zatím týká jen osobních aut. Společně s elektromobilem může žadatel využít podporu i na pořízení tzv. chytrých dobíjecích stanic. Dostat může 30 tis. korun na jednu stanici. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Čistá doprava, nové webové stránky www.cistadoprava.cz

Logo Čistá doprava

Česká republika pokračuje v cíli zvýšit podíl čistých vozidel na českých silnicích prostřednictvím aktualizovaného Národního akčního plánu čisté mobility. Hlavní ambicí našeho webu www.cistadoprava.cz je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy – data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnicí infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie. V anketách zjišťujeme postoje veřejnosti k aktuálním tématům. Pro odbornou veřejnost je pak určena sekce projekty. Chcete-li být v obraze, můžete si požádat o zasílání novinek. Budeme také rádi za zpětnou vazbu

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, SDA, Ministerstvo dopravy
Grafy a tabulky: Čistá doprava, CDV
Foto: hyundaimotorgroup.com
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno