Spotřeba paliva u automobilů s vodíkovým článkem

Anotace: Vodík zatím není vnímán jako hlavní palivo osobní dopravy budoucnosti i přes fakt, že oproti bateriovým elektrickým automobilům mají vodíkové některé výhody. Článek se zaměřuje především na průměrnou spotřebu vodíku, kolísání průměrné spotřeby vlivem ročního období a kvantitativní analýzu faktoru využívání klimatizace a topení a jejich vliv na spotřebu u vozidel s vodíkovým palivovým článkem (FCEV).

Citace: POUL, Adam a Libor ŠPIČKA. Spotřeba paliva u automobilů s vodíkovým článkem. Energie 21, 2022, č. 1, s. 28-30. ISSN 1803-0394.

Spotřeba paliva u automobilů s vodíkovým článkem

Časopis: Energie 21, https://energie21.cz/

Článek:  Spotřeba paliva u automobilů s vodíkovým článkem  (7,92 MB)

Dedikace: Recenzovaný článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.