Úloha elektrifikace pickupů v dekarbonizaci lehkých užitkových vozidel

Maxwell Woody et al 2022 Environ. Res. Lett. 17 034031


News: Úloha elektrifikace pickupů v dekarbonizaci lehkých užitkových vozidel 01
Obrázek 1 Emise skleníkových plynů v průběhu životního cyklu (základní a prémiové modely) pro každou kombinaci třídy vozidla a hnacího ústrojí v g CO2e/km a průměrné emise skleníkových plynů jako procento emisí ICEV pickupů.

Elektrifikace může snížit emise skleníkových plynů u lehkých užitkových vozidel. Předchozí studie se zaměřovaly na porovnávání sedanů s bateriovými elektromobily (BEV) s jejich protějšky s konvenčním spalovacím motorem (ICEV) nebo hybridy (HEV). Rozšiřujeme analýzu na různé třídy vozidel tím, že provádíme hodnocení životního cyklu emisí skleníkových plynů od začátku až do konce životního cyklu sedanů ICEV, HEV a BEV modelového roku 2020, sportovně-užitkových vozidel (SUV) a pickupů ve Spojených státech. Ukazujeme, že poměrný přínos elektrifikace z hlediska emisí je přibližně nezávislý na třídě vozidla. U sedanů, SUV a pickupů jsme zjistili, že vozidla HEV a BEV mají v našem základním modelu přibližně o 28 %, resp. 64 % nižší emise od začátku do konce životního cyklu než vozidla ICEV. Výsledkem je přínos emisí skleníkových plynů z vozidel BEV oproti vozidlům ICEV po celou dobu životnosti ve výši přibližně 45 tun CO2e u sedanů, 56 tun CO2e u SUV a 74 tun CO2e u pickupů. Přínosy elektrifikace zůstávají významné i při zvětšení velikosti baterií, zkrácení životnosti BEV a v různých jízdních cyklech a scénářích dekarbonizace. Existují však značné rozdíly v emisích v závislosti na tom, kde a kdy je vozidlo nabíjeno a provozováno, což je způsobeno vlivem okolní teploty na spotřebu paliva a časoprostorovou variabilitou uhlíkové náročnosti sítě ve Spojených státech. Regionálně jsou emise skleníkových plynů u BEV v jednotlivých okresech USA na úrovni 13-118 % ICEV a 14-134 % HEV. BEV mají nižší emise skleníkových plynů než HEV v 95-96 % okresů a nižší emise skleníkových plynů než ICEV v 98-99 % okresů. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé přecházejí z vozidel ICEV a HEV na vozidla BEV, je zohlednění těchto časoprostorových faktorů a široké škály dostupných tříd vozidel důležitým faktorem pro zavádění, provoz, tvorbu politik a plánování elektrických vozidel.


News: Úloha elektrifikace pickupů v dekarbonizaci lehkých užitkových vozidel 02
Obrázek 2 Emise skleníkových plynů v průběhu životního cyklu pro každou třídu vozidel a hnací ústrojí s přihlédnutím k rozdílům v emisích ze sítě pro oblasti vyrovnávání spotřeby elektřiny a k rozdílům na úrovni okresů, pokud jde o vliv jízdního cyklu a teploty na spotřebu paliva

Přestože elektrifikace vozidel může výrazně snížit emise skleníkových plynů, samotná elektrifikace k dekarbonizaci odvětví dopravy nestačí. Dekarbonizace sítě a optimalizované systémy nabíjení zvýší přínosy elektrifikace. I při elektrifikaci, rychlé dekarbonizaci sítě a optimalizovaných systémech nabíjení mohou být ke snížení emisí z dopravy a splnění cílů v oblasti zmírňování emisí zapotřebí další kroky. Mohou zahrnovat např. snížení poptávky po cestování prostřednictvím teleworkingu, zvýšení obsazenosti vozidel, snížení úspory paliva (odlehčení vozidel, aerodynamický design, zlepšení valivého odporu), zmenšení velikosti vozidel (v rámci tříd vozidel a mezi nimi), optimální přiřazení cesty (přizpůsobení vozidla potřebám cesty) a přechod na alternativní formy dopravy (chůze, jízda na kole nebo veřejná doprava).

K takovým závěrům dospěla nová studie, publikovaná 1. března 2022 v časopise Environmental Research Letters. Časopis Environmental Research Letters pokrývá všechny oblasti vědy o životním prostředí a poskytuje ucelený a integrovaný přístup zahrnující výzkumné články, perspektivy a přehledové články.

[1] The role of pickup truck electrification in the decarbonization of light-duty vehicles