V Česku je 1 841 veřejných dobíjecích bodů, provozuje je 78 subjektů

Tisková zpráva

1. března 2022, Ostrava/Brno

  • v roce 2021 přibylo 267 stanic, tj. + 39 %
  • na 1 veřejný dobíjecí bod připadá 5,4 elektromobilů
  • nejvíce elektromobilů na dobíjecí bod v Praze (10,8), nejméně na Vysočině (2,3)

K 31. prosinci 2021 dle dat z evidence dobíjecích stanic bylo v České republice na 944 dobíjecích stanicích evidováno 1 841 veřejných dobíjecích bodů.


TZ: V Česku je 1 841 veřejných dobíjecích bodů, provozuje je 78 subjektů 01

„V Centrálním registru vozidel bylo evidováno 9 969 bateriových elektrických vozidel kategorie M1, na jeden dobíjecí bod tak připadalo 5,4 osobních bateriových elektrických vozidel,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) a dodává: „V uplynulém roce bylo zprovozněno na 267 stanicích 561 veřejných dobíjecích míst. Přibližně dvě třetiny veřejných dobíjecích stanic (66 %) provozují 3 energetické skupiny: 41 % stanic provozuje ČEZ, 15 % PRE a 11 % E.ON. Aktuálně celkem 78 subjektů provozuje v České republice veřejné dobíjecí stanice.“


TZ: V Česku je 1 841 veřejných dobíjecích bodů, provozuje je 78 subjektů 02

Detailní informace v interaktivní podobě k evidenci veřejných dobíjecích stanic jsou k dispozici zde.

Téměř 40 % elektromobilů bylo registrováno v Praze

„Nejvíce, 3 942 osobních bateriových elektrických vozidel bylo registrováno v hl. m. Praze, tj. 39,5 % všech těchto vozidel registrovaných v České republice. Naopak nejméně, 131 vozidel, bylo registrováno v Karlovarském kraji. Zde je nutné si uvědomit, že kde bylo vozidlo registrováno nemusí nutně znamenat, že je v tom kraji výhradně provozováno-jezdit a dobíjet jej lze prakticky kdekoli. Pokud však přepočteme počet registrovaných vozidel na počet veřejných dobíjecích bodů, bylo jich v rámci České republiky evidováno 5,4. Nejvyšší poměr byl evidován v hl. m. Praze (10,8 vozidel na 1 bod), Středočeském (6,5) a Zlínském kraji (5,8), naopak nejméně v Kraji Vysočina (2,3), Královéhradeckém (2,6) a Jihočeském kraji (2,7). V případě bateriových elektrických vozidel kategorie M1 bylo 79 % registrovaných vozidel nových, 21 % ojetých,“ uvádí Ing. Lukáš Kadula z CDV.


TZ: V Česku je 1 841 veřejných dobíjecích bodů, provozuje je 78 subjektů 03

Čistá doprava, nové webové stránky www.cistadoprava.cz

Logo Čistá doprava

Česká republika pokračuje v cíli zvýšit podíl čistých vozidel na českých silnicích prostřednictvím aktualizovaného Národního akčního plánu čisté mobility. Hlavní ambicí našeho webu www.cistadoprava.cz je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy – data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnicí infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie. V anketách zjišťujeme postoje veřejnosti k aktuálním tématům. Pro odbornou veřejnost je pak určena sekce projekty. Chcete-li být v obraze, můžete si požádat o zasílání novinek. Budeme také rádi za zpětnou vazbu.

Pozn. Uvedená zdrojová data k veřejným dobíjecím stanicím pochází z oficiální evidence Ministerstva průmyslu a obchodu, které je evidenčním subjektem v oblasti dobíjecí infrastruktury v České republice.

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy
Grafy a tabulky: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno