V Česku jezdí 13 185 elektromobilů, využívají přes 2 600 dobíjecích bodů

Tisková zpráva

3. listopadu 2022, Brno

K 30. září 2022 bylo v České republice registrováno 13 185 osobních bateriových elektrických vozidel (BEV kat. M1), za 9 měsíců letošního roku se jejich počet zvýšil o 42 % (+3 887). Celkem bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 22 402 BEV: 8 172 kat. L, 13 185 kat. M1, 138 kat. M3, 845 kat. N1, 1 kat. N2, 9 kat. N3 a 52 BEV zařazených jako ostatní.

Nejregistrovanější bateriová elektrická vozidla dle kategorie a značky:

  • Kategorie L: HECHT (2 362), AKUMOTO (518), SUPER SOCO (403)
  • Kategorie M1: ŠKODA (2 931), TESLA (1 791), VOLKSWAGEN (1 571)
  • Kategorie M3: SOR (68), ŠKODA (41), SOLARIS (18)
  • Kategorie N1: ALKE' (136), NISSAN (104), RENAULT (103)
  • Kategorie N2: FIAT (1)
  • Kategorie N3: VOLVO (4), FRAMO (3), GAUSSIN (1), RENAULT (1)

Během uplynulých devíti měsíců bylo v České republice registrováno 3 887 osobních bateriových elektrických vozidel kategorie M1, v meziročním srovnání (leden–září) se jedná o 89% nárůst registrací. „Více než 26 % letošních registrací tvořila ojetá vozidla, z 1 020 letos registrovaných ojetých vozidel byly nejčetněji zastoupené značky TESLA (222), BMW (220) a VOLKSWAGEN (136). Vloni za celý rok je v registru evidováno 727 ojetých elektromobilů, předloni pak 318,“ dodává Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

typu-paliva
Obrázek 1: Nejčetněji registrovaná osobní bateriová elektrická vozidla kat. M1 v ČR dle značky [stav k 30. 9. 2022]

Téměř 39 % osobních elektromobilů je registrováno v hl. m. Praze (5 086 vozidel), následuje Středočeský (2 750) a Jihomoravský kraj (1 221).

V Česku je přes 2 600 veřejných dobíjecích bodů

Podle aktuálních dat uváděných Evropskou observatoří pro alternativní paliva je v České republice v současnosti 2 653 veřejných dobíjecích bodů, 70 % z nich se střídavým proudem (AC; 1 861), 30 % se stejnosměrným proudem (DC; 792). Celkem 115 dobíjecích bodů je pak s velmi rychlým dobíjením 150+ kW (z toho 18 dobíjecích bodů s 350+ kW). „Jsem rád, že tato data ukazují, že za poslední rok došlo v České republice, pokud jde o rozsah sítě dobíjecích stanic, k významnému pokroku a že se zde již naplno projevuje dotační podpora poskytnutá ze strany našeho resortu v posledních třech letech,“ říká Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává:

Tabulka 1 Počet veřejně přístupných dobíjecích bodů dle kategorizace AFIR [zdrojová data: EAFO]
tabulka

Oficiální seznam veřejných dobíjecích stanic z Evidence dobíjecích stanic (podle § 6 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách) zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. K 30. 6. 2021 bylo v této evidenci 2 033 veřejných dobíjecích bodů, interaktivní sestava z této evidence je k dispozici na webu Čistá doprava.

Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury by neměl být nahodilý, ale systematický a koncepční. K tomuto rozvoji má ambici přispět webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČRí, která je jedním z výstupů Metodiky rozvoje dobíjecí infrastruktury v ČR. Metodika byla certifikovaná Ministerstvem dopravy a je bezplatně k dispozici na webu Centra transferu technologií. Aplikaci a metodiku vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., v rámci řešení projektu „Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů“, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+. Projekt byl řešen v letech 2021–2022 a jeho výstupy budou zveřejněny v prvním čtvrtletí 2023 na webu Čistá doprava, aplikace pak bude k dispozici zde: https://www.cistadoprava.cz/mapy/ev. Jak přitom upozorňuje Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy bylo do daného projektu od začátku aktivně zapojeno: „Aktuálně pracujeme na tom, jak s jeho výstupy dále pracovat v rámci příštích výzev našeho dotačního programu OPD, abychom zajistili, že rozvoj dobíjecí infrastruktury v Česku bude do budoucna systematičtější než doposud.“

Ukázka webové aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR
Obrázek 2 Ukázka webové aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

Česko je v podílu elektromobilů stále na chvostu, za námi jen Slovensko

„V období leden–září 2022 bylo v zemích Evropské unie registrováno 717 tisíc bateriových elektrických vozidel (BEV), meziročně o 26 % více. Zatímco vloni ve stejném období představoval podíl na všech registrovaných vozidlech 7,6 %, letos 10,6 %. S 2,0% podílem BEV patří letos České republice předposlední příčka, za námi s 1,7% podílem skončilo jen Slovensko. Ze zbývajících zemí V4 byl v Polsku evidován 2,5% podíl BEV, v Maďarsku pak 4,0 %. Nejvyšší podíly BEV byly letos evidovány ve Švédsku (28,4 %), Nizozemsku (20,4 %) a Dánsku (17,9 %),“ doplňuje Jindřich Frič z CDV.

Obrázek 3 Podíl registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v zemích EU v období leden-září 2022
Obrázek 3 Podíl registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v zemích EU v období leden-září 2022

CDV novým členem Elektromobilní platformy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., bylo na říjnovém zasedání řídicího výboru jednomyslně přijato za člena Elektromobilní platformy, z. s. Platforma aktivně působí v České republice od začátku roku 2022. Její členové patří mezi hlavní aktéry v oblasti elektromobility: ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, E.ON, České vysoké učení technické v Praze, Sdružení automobilového průmyslu, Teplárny Brno, Technická univerzita v Liberci a Centrum dopravního výzkumu. Členská základna se bude dále rozšiřovat, více informací na www.ePlatforma.cz.

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, Ministerstvo dopravy, Evropská observatoř pro alternativní paliva, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Evropská asociace výrobců automobilů, Elektromobilní platforma
Grafy, tabulky: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt

Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno