V EU se vloni prodalo 1 243 elektrických nákladních vozidel, meziročně o 27 % více

Tisková zpráva

8. března 2022, Ostrava/Brno

  • v zemích EU* bylo v roce 2021 registrováno 266 287 nových nákladních vozidel, meziročně o 14 % více, podíl paliv 2021 vs 2020:
    • elektřina 0,5 % vs 0,4 %, plyn** 3,6 % vs 3,0 %, nafta 95,8 % vs 96,5 %
  • v Česku bylo v roce 2021 registrováno 7 743 nových nákladních vozidel, meziročně o 14 % více, podíl paliv 2021 vs 2020:
    • elektřina 0,03 % vs 0 %, plyn 0,84 % vs 1,19 %, nafta 99,1 % vs 98,8 %

*mimo data pro Bulharsko, Litvu a Maltu, ta nejsou k dispozici; ** zemní plyn, LPG, biopaliva a etanol


TZ: V EU se vloni prodalo 1 243 elektrických nákladních vozidel, meziročně o 27 % více 01
Obrázek 1: Elektrické nákladní vozidlo Volvo FL Electric registrované v České republice v roce 2021

Celkově v roce 2021 vzrostly registrace nových elektrických nákladních vozidel (bateriová elektrická vozidla, elektrická vozidla s palivovými články, vozidla s prodlouženým dojezdem a plug-in hybridní vozidla) o 26,6 %, z 982 kusů v roce 2020 na 1 243 elektrických vozidel v roce 2021. Při pohledu na hlavní trhy EU zaznamenalo Španělsko nejsilnější růst (+137,5 %), následovala Francie (+88,5 %), zatímco registrace v Itálii stagnovaly. Německo zaznamenalo mírný růst (+15,8 %), ale s 987 prodanými kusy představovalo naprostou většinu všech nových elektrických nákladních vozidel v zemích EU. Na druhém místě se umístilo Nizozemsko se 75 registracemi (+82,9 ​​%). V důsledku toho se podíl EV na prodejích nových nákladních vozidel zvýšil z 0,4 % v roce 2020 na 0,5 % v loňském roce.

Alternativní paliva, která zahrnují zemní plyn, LPG, biopaliva a etanol, tvořila v roce 2021 většinu nákladních vozidel s alternativním pohonem prodávaných v EU s celkovým podílem na trhu 3,6 % (nárůst ze 3,0 % v roce 2020). Poptávka v zemích EU vzrostla o 40,7 %, v loňském roce se prodalo celkem 9 688 vozidel. Hlavními trhy pro tato nákladní vozidla bylo Německo (2 258 kusů; +37,5 %), Francie (1 858; +20,0 %) a Polsko (1 596; +119,2 %).


TZ: V EU se vloni prodalo 1 243 elektrických nákladních vozidel, meziročně o 27 % více 02
Obrázek 2: Vývoj registrací nových elektrických a plynových nákladních vozidel v Evropské unii v období 2018–2021


TZ: V EU se vloni prodalo 1 243 elektrických nákladních vozidel, meziročně o 27 % více 03
Obrázek 3: Podíl registrací nových elektrických a plynových nákladních vozidel v zemích Evropské unie v roce 2021

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových nákladních vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická, plynová i hybridní, benzínová a naftová).

„S půlprocentním podílem tak každé 200. nové nákladní vozidlo bylo v zemích Evropské unie v uplynulém roce elektrické (pozn. s 18,4% podílem pak v případě osobních přibližně každé páté). Na jedno nově registrované elektrické nákladní vozidlo (ENV) připadalo téměř 8 plynových. Přestože trh s ENV ve srovnání s trhem osobních automobilů je prakticky na začátku, nejvyšší podíly ENV byly vloni evidovány v Německu (1,25 %), Švédsku (0,85 %) a Nizozemsku (0,64 %), v případě plynových pak v Lotyšsku (6,42 %), Švédsku (5,96 %) a Itálii (5,73 %). V České republice byla v uplynulém roce registrována 2 elektrická a 65 plynových nákladních vozidel, v součtu těchto vozidel nám patřila 12. příčka, podíl 0,87 % nás pak řadil na místo 19. Ze zemí V4 bylo před námi Polsko (4,94 %) a Slovensko (1,15 %), za námi pak Maďarsko (0,27 %). Dvě uvedená elektrická vozidla byla značky Volvo, z 65 plynových vozidel bylo 55 Iveco, 7 Mercedes-Benz, 2 Scania a 1 Renault,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV).

V Česku připadá na 1 elektrické nákladní vozidlo 42 plynových

V loňském roce byly v České republice registrovány 2 nákladní vozidla Volvo FL Electric, jedno z nich je využíváno jako testovací, druhé pak zajišťuje přepravu mezi 5 sklady ve Středočeském kraji, kde v distribučním centru Praha-Jirny společnost DHL pro tento účel vybudovala potřebnou infrastrukturu včetně dobíjecí stanice. Volvo FL Electric je bateriové elektrické vozidlo s celkovou hmotností až 16,7 tuny, výkonem až 130 kW (225 k) a dojezdem až 300 km. Kapacita akumulátorů a jejich počet se přizpůsobuje potřebám zákazníků, vozidlo lze vybavit třemi až šesti akumulátory o kapacitě 200-395 kWh.

„K 31.12.2021 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 6 bateriových elektrických nákladních vozidel kategorie N3, mimo 2 uvedená Volva se jednalo o 3 registrace vozidel značky Framo, tyto elektrické tahače využívá v rámci interní logistiky ŠKODA AUTO a 1 vozidlo Gaussin. Nákladních BEV je zatím v České republice poskrovnu, významně více registrací bylo evidováno u plynových vozidel, LNG vozidel bylo v registru 32 (27x Scania, 5x Volvo), CNG vozidel pak 220 (90x Scania, 88x Iveco, 16x Mercedes-Benz, 16x Renault, 5x Zoeller Systems, 2x ostatní). V součtu nejvíce elektrických a plynových vozidel kategorie N3 bylo registrováno ve Středočeském kraji (86), hl. m. Praze (38) a Moravskoslezském kraji (36),“ doplňuje Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník CDV.


TZ: V EU se vloni prodalo 1 243 elektrických nákladních vozidel, meziročně o 27 % více 04
Obrázek 4 Počet elektrických a plynových nákladních vozidel dle krajů v České republice (k 31.12.2021)

Detailní aktuální informace k registracím čistých vozidel jsou k dispozici zde.

Čistá doprava, nové webové stránky www.cistadoprava.cz

Logo Čistá doprava

Česká republika pokračuje v cíli zvýšit podíl čistých vozidel na českých silnicích prostřednictvím aktualizovaného Národního akčního plánu čisté mobility. Hlavní ambicí našeho webu www.cistadoprava.cz je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy – data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnicí infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie. V anketách zjišťujeme postoje veřejnosti k aktuálním tématům. Pro odbornou veřejnost je pak určena sekce projekty. Chcete-li být v obraze, můžete si požádat o zasílání novinek. Budeme také rádi za zpětnou vazbu

[1] ACEA: Fuel types of new trucks: diesel 95.8%, electric 0.5%, alternative fuels 3.6% share full-year 2021

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, ACEA, SDA, Ministerstvo dopravy
Grafy: Čistá doprava, CDV
Foto: Volvo Trucks
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno