VELKÝ PŘEHLED! Podíly všech elektrických vozidel do roku 2021 v zemích EU.

Tisková zpráva

24. března 2022, Ostrava/Brno

Jak si vedla Česká republika v registracích nových elektrických vozidel v uplynulých letech? Web Čistá doprava přináší v souhrnné členění vývoje podílů nově registrovaných vozidel napříč jednotlivými kategoriemi, srovnána jsou:

V roce 2021 se nová elektrická osobní vozidla v zemích EU podílela na všech nově registrovaných vozidlech 18,2 %, v České republice dosáhla tato vozidla 3,2% podílu, což nás řadilo na 22. místo v EU.

TZ: VELKÝ PŘEHLED! Podíly všech elektrických vozidel do roku 2021 v zemích EU. 01

V roce 2021 se nová elektrická lehká užitková vozidla v zemích EU podílela na všech nově registrovaných vozidlech 3,0 %, v České republice dosáhla tato vozidla 0,9% podílu, což nás řadilo na 18. místo v EU.

TZ: VELKÝ PŘEHLED! Podíly všech elektrických vozidel do roku 2021 v zemích EU. 02

V roce 2021 se nová elektrická nákladní vozidla v zemích EU podílela na všech nově registrovaných vozidlech 0,5 %, v České republice dosáhla tato vozidla 0,03% podílu, což nás řadilo na 12. místo v EU.

TZ: VELKÝ PŘEHLED! Podíly všech elektrických vozidel do roku 2021 v zemích EU. 03

V roce 2021 se nové elektrické autobusy v zemích EU podílely na všech nově registrovaných autobusech 10,6 %, v České republice dosáhla tato vozidla 0,2% podílu, což nás řadilo na 18. místo v EU.

TZ: VELKÝ PŘEHLED! Podíly všech elektrických vozidel do roku 2021 v zemích EU. 04

[1] Vozidla: Evropská unie | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.. Čistá doprava | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. [online]. Dostupné z: https://www.cistadoprava.cz/vozidla-evropska-unie/

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, ACEA
Grafy a tabulky: Čistá doprava, CDV
Foto: -
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno