Vloni se v EU prodalo 47 tisíc elektrických dodávek, v Česku 172

Tisková zpráva

3. března 2022, Ostrava/Brno

  • V roce 2021 bylo v zemích EU registrováno 46 853 nových lehkých užitkových elektrických vozidel (LUEV), meziročně o 63 % více.
  • Podíl na všech registracích se ze 2 % zvýšil na 3 %.
  • V Česku bylo registrováno 172 LUEV (meziročně téměř 4x více), podíl 0,92 %.
TZ: Vloni se v EU prodalo 47 tisíc elektrických dodávek, v Česku 172 01

V loňském roce vzrostl prodej nových lehkých užitkových elektrických vozidel, mezi něž patří jak bateriové elektrické, tak plug-in hybridy, v celé Evropské unii (pozn. data pro Bulharsko, Litvu a Maltu nebyla k dispozici) o 63,2 % a dosáhl 46 853 registrovaných vozidel. Tento dvouciferný růst vedl ke zvýšení tržního podílu z 2,0 % v roce 2020 na 3,0 % v roce 2021. Prodeje ECV vzrostly v Itálii o 237,8 %, ve Španělsku o 55,5 %, v Německu o 44,9 % a ve Francii o 39,8 %.

„V České republice bylo vloni registrováno 172 nových lehkých užitkových elektrických vozidel, meziročně o 128 více. S 0,92% podílem LUEV patřila v roce 2021 České republice 18. příčka. Ze zemí V4 byl v Maďarsku evidován 1,28% podíl (295 vozidel), v Polsku 0,77 % (570) a na Slovensku 0,65 % (54). Nejvyšší podíly LUEV byly evidovány ve Švédsku (7,62 %), Dánsku (5,63 %) a Německu (4,81 %). Nejvíce registrací LUEV v České republice evidoval vloni Renault KANGOO (70), Mercedes-Benz ESPRINTER (36) a Volkswagen CRAFTER (19),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV).

TZ: Vloni se v EU prodalo 47 tisíc elektrických dodávek, v Česku 172 02

Obrázek 1: Vývoj registrací nových LUEV v Evropské unii v období 2018-2021TZ: Vloni se v EU prodalo 47 tisíc elektrických dodávek, v Česku 172 03

Obrázek 2: Podíl registrací nových lehkých užitkových elektrických vozidel v EU v roce 2021


Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových lehkých užitkových vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická i hybridní, plynová, benzínová a naftová).

Čistá doprava, nové webové stránky www.cistadoprava.cz

Logo Čistá doprava

Česká republika pokračuje v cíli zvýšit podíl čistých vozidel na českých silnicích prostřednictvím aktualizovaného Národního akčního plánu čisté mobility. Hlavní ambicí našeho webu www.cistadoprava.cz je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy – data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnicí infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie. V anketách zjišťujeme postoje veřejnosti k aktuálním tématům. Pro odbornou veřejnost je pak určena sekce projekty. Chcete-li být v obraze, můžete si požádat o zasílání novinek. Budeme také rádi za zpětnou vazbu.

[1] ACEA: Fuel types of new vans: electric 3.0%, hybrid 1.6%, diesel 90.2% market share full-year 2021

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, ACEA, SDA, Ministerstvo dopravy
Grafy: Čistá doprava, CDV
Foto: Renault
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno