Vodíková technologie pravděpodobně nebude hrát významnou roli v udržitelné silniční dopravě

Plötz, P. Hydrogen technology is unlikely to play a major role in sustainable road transport. Nat Electron 5, 8–10 (2022).

News: Vodíková technologie pravděpodobně nebude hrát významnou roli v udržitelné silniční dopravě

Technický a ekonomický vývoj v oblasti baterií a technologií rychlého nabíjení by mohl brzy způsobit, že elektrická vozidla s palivovými články, poháněna vodíkem, budou v silniční dopravě zbytečná.

Studie poukazuje na to, že ani užitková nákladní vozidla pravděpodobně nedají v dlouhodobém horizontu šanci pohonným jednotkám s palivovými články. Aktuální výzvou pro bateriová vozidla je dálkový logistický provoz (v průměru 100 000 km ročně) a přeprava velmi těžkých nákladů (což znamená vysokou spotřebu energie na kilometr). To je často diskutovaný případ použití vodíkových nákladních vozidel. Několik výrobců nákladních vozidel, stejně jako poskytovatelé palivových článků a infrastruktury, spojilo své síly a oznámilo cíl, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 100 000 nákladních vozidel s palivovými články. Tento cíl se však zdá být velmi nepravděpodobný, když jej konfrontujeme s prohlášeními společností o nejbližším termínu zahájení komerční sériové výroby elektrických nákladních vozidel s palivovými články v roce 2027. V té době již budou komerčně dostupná a v provozu druhá generace bateriových elektrických vozidel.

K takovému závěru dospěla nová studie, publikovaná v časopise Nature.

[1] Hydrogen technology is unlikely to play a major role in sustainable road transport
[2] Study confirms what common sense has made clear for years: Hydrogen fuel cells cannot catch up to battery-electric vehicles