Ekologické zkoušky automobilů

Green NCAP je nezávislá iniciativa, která podporuje vývoj ekologických a energeticky účinných automobilů, které co nejméně poškozují životní prostředí. Jejím cílem je zlepšit kvalitu ovzduší, které dýcháme, minimalizovat využívání zdrojů používaných v osobní dopravě a omezit globální oteplování.

Na webu iniciativymůžete vyhledávat v hodnoceních všech testovaných vozidel. Hodnocení jsou uvedena podle roku a seřazena podle data zveřejnění. Můžete je také seřadit abecedně podle značky a modelu, podle hvězdičkového hodnocení, podle indexů a podle typu motoru.

obrazok24
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.