Registrace nových vozidel v ČR

V interaktivní sestavě si lze vybrat z vozidel osobních, lehkých užitkových, nákladních a autobusů. Zdrojová data z evidence Svazu dovozců automobilů jsou aktualizovaná měsíčně.

The interactive reports are also available in English, just switch in the footer (1-Czech, 2-English).
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.