Aplikace Vodíková mapa ČR vznikla za účelem průběžného monitorování aktivit komerčních, nekomerčních a výzkumných subjektů propojených s vodíkovým hospodářstvím a jeho návaznosti na kterýkoliv sektor dopravy. Hlavním cílem mapy je prohloubit vzájemné povědomí jednotlivých subjektů o svých záměrech a díky geolokačním parametrům podpořit efektivitu rozvoje H2 infrastruktury pro dopravu.

Mapa slouží i pro orgány státní správy jako pomocný nástroj podrobného monitoringu rozvoje infrastruktury usnadňující strategické směrování efektivní podpory tak, aby tento rozvoj odpovídal i strategickým cílům ČR.

Předpokládané spuštění 10/2022.