Zpravodaj Čistá doprava

Technologický monitoring zaměřený na elektromobilitu a syntetická paliva začalo v roce 2022 zpracovávat pro potřeby Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Od roku 2023 je Zpravodaj Čistá doprava k dispozici široké veřejnosti, je vydáván šestkrát do roka, přibližně každé dva měsíce.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.