Zpravodaj Čistá doprava

Technologický monitoring zaměřený na elektromobilitu a syntetická paliva začalo v roce 2022 zpracovávat pro potřeby Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Od roku 2023 je Zpravodaj Čistá doprava k dispozici široké veřejnosti, je vydáván šestkrát do roka, přibližně každé dva měsíce.

Zpravodaj | 11. vydání | červen 2024
Zpravodaj | 10. vydání | duben 2024
Zpravodaj | 9. vydání | únor 2024
Zpravodaj | 8. vydání | prosinec 2023
Zpravodaj | 7. vydání | říjen 2023
Zpravodaj | 6. vydání | srpen 2023
Zpravodaj | 5. vydání | červen 2023
Zpravodaj | 4. vydání | duben 2023
Zpravodaj | 3. vydání | únor 2023
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.