Databáze scénářů NOx2030

V rámci projektu TAČR SS03010156 – „Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů“ vznikla interaktivní databáze. Tato databáze prezentuje souhrn všech scénářů modelovaných v projektu, vč. jejich vstupních parametrů a agregovaných výsledků. Vyhodnocení scénářů je provedeno v přehledné prezentační formě. Součástí je i souhrnný přehled o přínosu všech modelových variant z pohledu jejich efektivity při dosahování úspor emisí NOx vlivem aplikace ekonomických nástrojů.

Databáze je k dispozici zde, její prezentační prostředí byla vytvořena v statistickém programu R s pomocí vizualizačního balíčku Shiny a je umístěna na veřejném Shiny R severu shinyapps.io.

Hlavním řešitelem tohoto projektu bylo v letech 2021–2023 Centrum dopravního výzkumu (CDV), které se spolupodílelo Společně s Mendelovou univerzitou v Brně na vytvoření tohoto výsledku, jehož hlavními autory jsou Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze.

V rámci řešení projektu proběhl workshop, bližší informace k němu a prezentace Leoše Pelikána z CDV je k dispozici zde.

Projekt byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu Prostředí pro život.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.