Rozvoj v ČR

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. je v letech 2021-2022 řešitelem projektu Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů, který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu DOPRAVA 2020+.

Závazné výsledky projektu

Metodika rozvoje dobíjecí infrastruktury v ČR
Webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR
Mapy

Vedlejší výsledky projektu

Recenzovaný článek Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

Další výsledky projektu

Při řešení projektu řešitelé mj. zpracovali:
Elektronickou evidenci dobíjecích stanic
Interaktivní sestavy:

Hlavní řešitel se v roce 2022 aktivně účastnil akcí, kde mj. řešený projekt prezentoval:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.