Rozvoj v ČR

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. je v letech 2021-2022 řešitelem projektu Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.

Výsledky projektu budou zveřejněny zde.