Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury, prezentace CDV na veletrhu e-SALON.

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 proběhla v rámci veletrhu čisté mobility, technologií a řešení pro e-mobilitu e-SALON konference Čistá mobilita. V rámci I. bloku Čistá mobilita v ČR - aktuální situace a výhled do roku 2030 vystoupil s prezentací „Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury“ Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník CDV. Prezentaci dáváme volně k dispozici.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.