Odborné články, konference, rozhovory

Články, studie, projekty, konference a rozhovory související s čistou dopravou.

Rozhovor: Lukáš Kadula (CDV) s Janem Staňkem (Electro Dad) o elektromobilitě
Vystoupení CDV v pořadu BILANCE: Zákaz spalovacích motorů
Vystoupení CDV na 9. ročníku konference čisté mobility v Senohrabech
Vystoupení CDV v PSP ČR: Kulatý stůl „Energeticky úsporná a čistá doprava“
Posouzení životního cyklu komponent osobních vozidel
Elektromobilita na školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací v Jihlavě
Český rozhlas Plus, rozhovor s Bronislavem Vahalíkem
Aktivity CDV v oblasti čisté dopravy, přednáška na kolokviu FEKT VUT v Brně
Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR
Rozvoj čistých autobusů v EU a ČR, prezentace CDV na veletrhu CZECHBUS 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.