Palivová kalkulačka

Kalkulačka orientačně srovnává roční náklady na pohonné hmoty vozidel dle druhu paliva.

Přednastavena jsou vozidla naftová, benzínová, plynová (LPG - zkapalněný ropný plyn, CNG - stlačený zemní plyn) a elektrická (FCEV - s vodíkovými palivovými články, BEV - bateriová). U ICE (nafta, benzín, LPG a CNG) vycházíme z průměrných cen z webu mbenzin.cz, u FCEV z  h2.live.

V případě bateriových elektrických vozidel lze zohlednit dobíjení veřejné, neveřejné jak ze sítě, tak z fotovoltaické elektrárny (FVE). U těchto vozidel pak náklady na elektřinu výrazně ovlivňuje způsob dobíjení. Právě na tuto skutečnost se kalkulačka zaměřuje, kdy u neveřejného dobíjení je uvedeno několik distribučních sazeb + dobíjení z FVE, u veřejného pak 3 základní tarify s ohledem na výkon/rychlost dobíjecí infrastruktury. Ceny jsou kalkulovány dle dostupných ceníků (viz níže pod grafem - zobrazí se po odeslání vstupních hodnot).

Důležité! Náklady na pohonné hmoty jsou jen jednou z částí celkových nákladů spojených s vlastnictvím vozidla (tzv. TCO - Total Cost of Ownership), mimo tyto je nutné v širších souvislostech zohlednit např. pořizovací cenu, servis a opravy, pneumatiky, pojištění atd.
Všechny vstupní data lze editovat!

Průměrná spotřeba paliva na 100 km

* cena elektřiny je zadaná v následujícím kroku a lze ji rovněž, stejně jako u ostatních paliv, editovat

Vaše preference dobíjení

Zadejte prosím, jakým způsobem a za kolik dobíjíte. Po odeslání se výsledek dle zadaných vstupních údajů dobíjení zobrazí jako "E-VOLBA".

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.