Statistiky

Data v interaktivních sestavách jsou pravidelně aktualizovaná, frekvence aktualizací je uvedena u každé vizualizace.

Aktivity v ČR
Registrace všech čistých vozidel v ČR
Aktivity v ČR
Registrace nových vozidel v ČR
Aktivity v ČR
Veřejné dobíjecí stanice v ČR
Aktivity v ČR
Výroba elektrických vozidel v ČR
Aktivity v ČR
Emise CO2 nových vozidel v ČR
Aktivity v ČR
Registrace nových osobních vozidel v EU
Aktivity v ČR
Registrace nových lehkých užitkových vozidel v EU
Aktivity v ČR
Registrace nových nákladních vozidel v EU
Aktivity v ČR
Registrace nových autobusů v EU
Veřejné dobíjecí body v EU
Veřejné dobíjecí body v EU
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.