Novinky

Tiskové zprávy a aktuality Centra dopravního výzkumu, v. v. i., články, studie a projekty, odkazy na aktuální novinky, konference, semináře, webináře apod., odkazy na vybrané články a stanoviska našich odborníků k oblasti čisté dopravy.

TZ: V Česku je 1 841 veřejných dobíjecích bodů, provozuje je 78 subjektů
Tiskové zprávy
News: Vodíková technologie pravděpodobně nebude hrát významnou roli v udržitelné silniční dopravě 01
Odborné články, konference, rozhovory
News: Autonomní minibus v Brně
Externí novinky
Vystoupení v médiích
Vystoupení v médiích
Zpravodaj Čistá doprava
Zpravodaj Čistá doprava

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.