Veřejné dobíjecí body v EU

Dobíjecí stanice pro elektromobily stávají stále běžnějšími v celé Evropské unii. Data Evropské observatoře pro alternativní paliva obsahují počty veřejných dobíjecích bodů dle jejich výkonových parametrů v jednotlivých zemích EU. Aktualizace interaktivní sestavy (Power BI) probíhá dle dostupných dat EAFO průběžně.
The interactive reports are also available in English, just switch in the footer (1-Czech, 2-English).


Evropská observatoř pro alternativní paliva (EAFO) je klíčovým referenčním portálem Evropské komise pro alternativní paliva, infrastrukturu a vozidla v Evropě. Hlavním poskytovatelem dat je společnost Eco-movement, EAFO používá harmonizovanou metodiku pro sběr a reprezentaci údajů pro všechny země. Údaje jsou získávány přímo od zainteresovaných veřejných orgánů – tj. ministerstev nebo národních statistických úřadů. Pokud to (zatím) není možné, shromažďují se data z různých zdrojů a provádí křížové kontroly. Data o dobíjecí infrastruktuře se aktualizují měsíčně, obvykle do konce následujícího měsíce. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Externí odkazy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.