Registrace nových osobních vozidel v EU

Zdrojová data jsou k dispozici od roku 2017. Aktualizace interaktivní sestavy (Power BI) probíhá kvartálně. Interaktivní sestava je k dispozici také v angličtině, lze přepnout v zápatí (1-česky, 2-anglicky). The interactive set is also available in English, just switch in the footer (1-Czech, 2-English).
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.