Registrace nových osobních vozidel v EU

Zdrojová data jsou k dispozici od roku 2017. Aktualizace vizualizace k bateriovým elektrickým vozidlům (Flourish) a interaktivní sestavy (Power BI) probíhá kvartálně. Interaktivní sestava je k dispozici také v angličtině, lze přepnout v zápatí (1-česky, 2-anglicky). The interactive set is also available in English, just switch in the footer (1-Czech, 2-English).