Ankety

Anketa zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel by měla odpovědět na otázky jak často, případně kde uživatelé elektrických vozidel svá vozidla dobíjejí. Primárně nás zajímají respondenti, kteří užívají elektrická vozidla, ať již ta bateriová nebo plug-in hybridní. Pokud jste mezi nimi, děkujeme za vyplnění!

Zjišťování postojů firem a řidičů k elektromobilitě v České republice bylo součástí projektu realizovaného v roce 2019.

Anketa: Zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel
Ankety: Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR

Externí odkazy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.