Zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel

Vážení respondenti, obracíme se na vás s prosbou o poskytnutí informací o vašich zvyklostech při dobíjení elektrických vozidel (pozn. dvoustopých, podléhající evidenci v registru vozidel). Průzkum bude pravidelně opakován a výsledky budou využity při plánování rozvoje čisté mobility v České republice. Předem děkujeme za spolupráci!

Průběžné výsledky uvidíte po vyplnění ankety nebo se na ně můžete podívat zde.

Průběžné výsledky ankety

Celkový počet respondentů: 312

Jste vlastníkem vozidla s externím dobíjením, případně s takovým vozidlem jako řidič jezdíte?

Jaký je Váš vlastnický vztah k vozidlu s elektrickým pohonem, které využíváte?

Návyky v dobíjení elektromobilů (BEV)

Návyky v dobíjení plug-in hybridů (PHEV)

Jak často řídíte vozidlo s elektrickým pohonem?

Na jaké cesty vozidlo s elektrickým pohonem využíváte?

Kolik kilometrů ročně s vozidlem na elektrický pohon přibližně ujedete?

Jaké je Vaše pohlaví?

Jakou máte v domácnosti skladbu vozidel?

Využíváte k dobíjení elektřinu vyrobenou z fotovoltaické elektrárny?

Kde máte přístup k dobíjení vozidla?

Jaká je Vaše věková skupina?

Jak byste popsal(a) místo, kde žijete?

Anketa vznikla při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.