Registrace všech čistých vozidel v ČR dle NAP ČM

Interaktivní sestava obsahuje kompletní stav vozidel definovaných v rámci Národního akčního plánu čisté mobility, tzn. elektrických (BEV, PHEV, FCEV) a plynových (CNG, LNG, LPG). Zdrojová data z Centrálního registru vozidel jsou aktualizovaná kvartálně.

The interactive reports are also available in English, just switch in the footer (1-Czech, 2-English).


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.