Emise CO2

Predikce snižování emisí CO2 vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP.) Detailní výpočet referenční hodnoty je obsahem výše uvedeného Nařízení.

Komentář k emisím CO2 v roce 2021 v České republice: Za poměrně významným meziročním růstem průměrných emisí nově registrovaných vozidel stojí řada faktorů, zejména pak nárůst podílu SUV z 35 % na 43 %, méně naftových motorizací s nízkým CO2, v neposlední řadě také uplatnění RDE (Real Driving Emissions) v rámci měření WLTP. Řada automobilek se potýkala s nedostatkem komponent-čipů, v důsledku čehož preferovaly výrobu automobilů s vyšší marží, větší vozidla nebo vozidla vyšších tříd.Emise CO2 - vizualizace
Emise CO2 vizualizace 2

Externí odkazy