Projekty

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) se projektům z oblasti čisté mobility věnuje systematicky a dlouhodobě. Níže příklady projektů a aktivit, které aktuálně řešíme nebo jsme řešili.

Aktivity v ČR
Aktivity v České republice
Zahraniční aktivity
Zahraniční aktivity
Ostatní aktivity
Ostatní aktivity
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.