Projekty

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) se projektům z oblasti čisté mobility věnuje systematicky a dlouhodobě. Níže příklady projektů a aktivit, které aktuálně řešíme nebo jsme řešili.

Aktivity v ČR
Zahraniční aktivity
Ostatní aktivity
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.