Veřejné dobíjecí stanice v ČR

První veřejná dobíjecí stanice, registrovaná u Ministerstva průmyslu a obchodu, byla v ČR otevřena v roce 2011. Aktualizace interaktivní sestavy (Power BI) probíhá dle dostupných dat MPO. Jedná se o stanice, které byly evidenčnímu orgánu na základě dat jejich vlastníků, příp. provozovatelů v souladu s platnou legislativou řádně nahlášeny - reálný počet stanic/bodů může být vyšší.

The interactive reports are also available in English, just switch in the footer (1-Czech, 2-English).


Externí odkazy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.