Mobilita

Registrace nových osobních vozidel v ČR
Palivová kalkulačka
Databáze scénářů NOx2030
Databáze scénářů NOx2030
Registrace nových osobních vozidel v EU
Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR
Emise CO2
Podpora čisté dopravy
obrazok24
Nárazové zkoušky elektromobilů
Nárazové zkoušky elektromobilů
Ekologické zkoušky automobilů
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.