Výroba elektrických vozidel v ČR

Data k výrobě elektrických vozidel (v členění na bateriová elektrická a plug-in hybridní) v České republice začalo Sdružení automobilového průmyslu evidovat od roku 2020, od roku 2021 pak v pravidelných měsíčních aktualizacích tyto informace zveřejňuje na svých webových stránkách. Interaktivní sestava, která z těchto dat vychází, umožňuje pomocí filtrů zobrazit požadovaný detail.

The interactive reports are also available in English, just switch in the footer (1-Czech, 2-English).Externí odkazy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.