Odborné články, konference, rozhovory

Články, studie, projekty, konference a rozhovory související s čistou dopravou.

Hydrogen technologies in transport
Elektrická mikromobilita pohledem CDV a BESIP na semináři Justiční akademie
Ondřej Vlček: V Česku nenajdete na elektromobilitu moc neutrálních názorů
Příspěvek CDV na semináři Výstavba vodíkových plnicích stanic
Vliv stáří silničních vozidel na bezpečnost silničního provozu
Aktuální data o elektromobilitě v České republice
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.