Vodíková mobilita se zatím v zemích EU prosazuje jen velmi pozvolna

Abstrakt

Cílem článku je poskytnout přehled o rozvoji silniční vodíkové mobility v zemích Evropské unie a zmínit projekty, kterým se Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) v této oblasti věnuje. V úvodu je zmapována aktuální situace v České republice, následně pak v detailu vozidlového parku a plnící infrastruktury jednotlivé země Evropské unie. Klíčovým faktorem pro rozvoj vodíkové mobility je naplnění požadavků Nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR), které mj. definuje maximální vzdálenosti mezi stanicemi do 200 km na hlavní síti TEN-T. CDV je aktivně zapojeno do řady projektů, zmíněny jsou např. Národní centrum vodíkové mobility, Progresivní rozvoj vodíkového hospodářství v dopravě ČR a Vodíková mapa ČR. V závěrečném shrnutí jsou pak uvedeny některé překážky pro rozvoj vodíkové mobility.

Citace

KADULA, Lukáš. Vodíková mobilita se zatím v zemích EU prosazuje jen velmi pozvolna. Silniční obzor, 2023, roč. 84, č. 11, s. 18-21. ISSN 0322-7154.Obrázek 2 Webová aplikace Vodíková mapa ČR k dispozici na webu cistadoprava.cz [2]

Časopis: Silniční obzor, http://www.silnicnispolecnost.cz/

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.