Elektrická mikromobilita pohledem CDV a BESIP na semináři Trestná činnost v dopravě

Ve dnech 8. a 9. dubna 2024 proběhl na Justiční akademii v Kroměříži seminář Trestná činnost v dopravě. Seminář k tématu elektrické mikromobility lektorovali Ing. Jiří Vedra, výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a Mgr. Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIP z Kraje Vysočina.

Anotace semináře:

Tradiční vícedenní seminář pro specialisty na trestnou činnost v dopravě, byl zaměřený zejména na problematiku elektromobility, a to z pohledu PČR, Centra dopravního výzkumu a Hasičského záchranného sboru. Dále byly prezentovány rehabilitační programy pro řidiče z pohledu Metodického centra, které koordinuje terapeutické programy pro řidiče podle zákona o silničním provozu, a programového centra PMS, které poskytuje preventivní programy pro řidiče jako formu resocializačního programu. Prostor byl vyhrazen i pro vybranou problematiku z pohledu státního zastupitelství – poznatky a doporučení z řízení o dovolání u Nejvyššího soudu ve věcech trestných činů v dopravě; problematické aspekty znaleckého prokazování nepříčetnosti v trestním řízení (trestná činnost v dopravě). Rovněž byla shrnuta významná a aktuální judikatura soudcem Nejvyššího soudu. V neposlední řadě byl zařazen příspěvek znalce, týkající se zajímavých technických aspektů analýzy silničních nehod, které se projevují v právním hodnocení (např. jízdní kola s pomocným motorkem, kamerové záznamy apod.), a to včetně konkrétních případů.


Obrázek 1 Veronika Vošická Buráňová (BESIP) a Jiří Vedra (CDV)

Jiří Vedra se v prezentaci zaměřil na aktuální vývoj dopravy, kdy elektrokola a elektrokoloběžky se nejen v České republice, ale i v Evropské unii stávají stále běžnější součástí provozu. Nový fenomén však s sebou nese některé negativní jevy, např. zvýšení rychlosti dopomoci elektromotoru kola a koloběžky nad legislativně povolených 25 km/h. Přítomni byli seznámeni s aktuálním vývojem následků nehod s účastní výše uvedených vozidel. Během roku 2023 bylo v ČR na elektrokolech evidováno 426 dopravních nehod, 8 usmrcení, 37 těžce zraněných a 325 lehce zraněných osob. Celospolečenské socioekonomické ztráty z těchto dopravních nehod činily 2,14 mld.Kč. Na elektrokoloběžkách bylo v tomto roce evidováno 421 nehod, 3 usmrcené osoby, 24 těžce zraněných a 327 lehce zraněných osob. Celospolečenské socioekonomické ztráty z těchto nehod na elektrokoloběžkách činily 1,40 mld. Kč.
Přítomnost alkoholu u zraněných viníků na:
- elektrokolech: 35 %,
- elektrokoloběžkách: 39 %.

Byly představeny výsledky ankety CDV na Observatoři bezpečnosti silničního provozu: Praktické zkušenosti s jízdou na elektrokolech a výsledky z místního šetření které probíhalo v letech 2022 a 2023. Kdy se tohoto průzkumu zúčastnilo celkem 489 respondentů, přičemž 51 % tvořily muži. Převažovali respondenti ve věku 46–65 let (61 %), osoby starší 65 let tvořili 24 % vzorku, ve věku 26–45 let bylo 13 % dotazovaných. Průměrný roční proběh jízdy na elektrokolech uvedli respondenti v rozmezí 1000-3000 km/rok (37 %), 49 % uvedlo méně než 1000 km/rok. K nelegálnímu tuningu se „přiznalo“ 10 % respondentů, dalších 9% nechtělo poskytnout kolo k následné kontrole.

Účastníci semináře obdrželi i informace ohledně pojištění elektrokoloběžek, kdy od 1.dubna 2024 platí nová pravidla pro provoz některých elektrokoloběžek (segwayů, jednokolek, trojkolek a dalších) včetně hrozících sankcí a informace ohledně nového systému pro kontrolu nelegálních a nelegálně upravených elektrokol (elektrokoloběžek, mopedů), kterou zavedla Nizozemská policie.


Obrázek 2 Systém válcové zkušební stolice pro kontrolu nelegálně upravených elektrokol
Zdroj: https://www.regiovoorneaanzee.nl/politie-rolt-nieuwe-rollentestbanken-uit/

Na semináři byly představeny i odkazy na zprávy, články a projekty, kterými se v uplynulém období k danému tématu CDV věnovalo včetně informací k elektromobilitě na webu www.cistadoprava.cz .

Veronika Vošická Buráňová uvedla: „Z pozice krajského koordinátora BESIP, byl vidět zájem o tuto oblast mikroelektromobility, a také bylo důležité na konferenci vystoupit po boku Policie ČR, která přinesla do problematiky svůj pohled včetně rozboru konkrétních dopravních nehod a jejich šetření“.

Krajští koordinátoři BESIP zastupují zájmy Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy v jednotlivých regionech, kontakty na ně jsou k dispozici na https://www.besip.cz/Kontakty.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.