Odborné články, konference, rozhovory

Články, studie, projekty, konference a rozhovory související s čistou dopravou.

Rozvoj čistých autobusů v EU a ČR, prezentace CDV na veletrhu CZECHBUS 2022
Vodíková mapa ČR oficiálně představena odborné veřejnosti na veletrhu MSV 2022 | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury, prezentace CDV na veletrhu e-SALON.
Metodika rozvoje dobíjecí infrastruktury v ČR
Perspektiva vodíkové mobility v silniční dopravě
Vývoj čisté mobility v nákladní silniční dopravě v kontextu Bruselské iniciativy Fitfor55
Spotřeba paliva u automobilů s vodíkovým článkem
Rozvoj vodíku v silniční dopravě v České republice a Evropské unii
Prezentace z 8. ročníku konference čisté mobility v Loučeni na webu MŽP
Aktuální stav čisté mobility v ČR, prezentace CDV na konferenci v Loučeni
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.