Podpora elektromobility v Česku je dnes již relativně široká

Abstrakt

V Česku je provozováno téměř 4 900 veřejných dobíjecích bodů pro téměř 25 000 osobních bateriových elektrických vozidel, která již v kumulativním počtu v průběhu prvního kvartálu překonala počet CNG vozidel kategorie M1. Článek přináší základní přehled o aktuálním stavu elektromobility v Česku v porovnání se zeměmi Evropské unie (s daty ke konci března 2024) a dále se zaměřuje na jednotlivé podpory elektromobility, kterých dnes v Česku opravdu není málo.

Citace

KADULA, Lukáš, 2024. Podpora elektromobility v Česku je dnes již relativně široká. Odpadové fórum. 25(6), 38-39. ISSN 1212-7779.

Časopis

Odpadové fórum, https://www.odpadoveforum.cz/cz/stranka/archiv/rocnik-2024/6-2024/533/

Poděkování

Článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.