Koncept plug-in elektromobilu s palivovými články ve vztahu k řidičské praxi v České republice

Abstrakt

Přechod na dopravu bez fosilních paliv je nevyhnutelnou výzvou, která nás v českém dopravním sektoru v nedaleké budoucnosti čeká. Nejslibnějšími současně nabízenými alternativami k fosilním palivům jsou bateriové elektromobily a elektromobily s palivovými články. V tomto článku je představen koncept plug-in elektromobilu s palivovými články, který kombinuje výhody obou alternativ a je optimalizován s ohledem na běžné využití osobních vozidel v České republice. Hodnocení se řídí kritérii dimenzování komponent hnacího ústrojí, nevýfukových emisí a ekonomiky provozu. Celková hmotnost hnacího ústrojí a odvozená emisní stopa koncepčního vozidla je vypočtena na základě nejmodernějších technologií baterií, palivových článků a skladování vodíku. Koncept je následně porovnáván s ostatními alternativními pohony z hlediska ekonomiky provozu na základě nákladů na energii a pohonné hmoty v České republice v květnu 2023. Prokazujeme, že plug-in elektromobil s palivovými články může pokrýt drtivou většinu jízdních tras českých řidičů pomocí vysoce účinného bateriového elektrického pohonu, zatímco zbytek lze obsloužit pomocí palivových článků s rychlým čerpáním paliva. Koncepční vozidlo může být navíc výrazně lehčí než ekvivalentní bateriový elektromobil, což vede k výraznému snížení nevýfukových emisí. Pokud jde o ekonomiku provozu, provozní náklady koncepčního vozidla jsou stejné jako u bateriového elektromobilu na kratších trasách a nižší než u vozidla s palivovými články na delších trasách. Dospěli jsme k závěru, že plug-in elektrické vozidlo s palivovými články vhodně tlumí neduhy klasického osobního elektromobilu a zároveň dosahuje dobré rovnováhy mezi energetickou účinností, snížením nevýfukových emisí, pohodlím řidiče a provozními náklady.

Citace

Přikryl, V., Vahalík, B., & Poul, A. (2024). Plug-in Fuel Cell Electric Vehicle Concept in Relation to Driving Practices in the Czech Republic. Transactions on Transport Sciences. https://doi.org/10.5507/tots.2023.024


Obrázek Srovnání hmotnosti hnacího ústrojí (kg) pro vozidla s dojezdem 400 km.
Článek je v plném znění k dispozici v angličtině:https://tots.upol.cz/corproof.php?tartkey=tot-000000-0433

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.