Aktuální stav čisté mobility v ČR, prezentace CDV na konferenci v Loučeni

Ve dnech 19. a 20. května 2022 proběhl na zámku v Loučni 8. ročník konference čisté mobility. V rámci II. Bloku – Čistá mobilita v ČR vystoupil s prezentací „Aktuální stav čisté mobility v České republice“ Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník CDV, který se na oblast čisté dopravy zaměřuje. Prezentaci dáváme volně k dispozici.
Účastníci 8. konference čisté mobility v Loučni.

Aktuální stav čisté mobility v ČR, prezentace CDV na konferenci v Loučni 02
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.