Aktuální data o elektromobilitě v České republice

Ve čtvrtek 17. února 2022 proběhl na Magistrátu města Pardubic seminář „Čistá mobilita – jaká je aktuální situace a budoucnost v našich městech?“, který organizoval CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), ve spolupráci s Městem Pardubice. Seminář nabídl pohled na cíle v oblasti alternativních paliv a čisté mobility v Česku a na Slovensku, jejich naplňování a související budoucí výzvy, i na konkrétní projekty a vize měst i regionů v oblasti elektromobility.

Seminář byl určen pro zástupce ministerstev, vedení měst a krajů, pracovníky odborů dopravy a rozvoje, koordinátory městské mobility a pro zástupce subjektů zainteresovaných v oblasti elektromobility, alternativních paliv a čisté mobility. Akce byla součástí implementace projektu CLIMASUM, který byl podpořen z Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) německého Spolkového ministerstva pro životního prostředí, ochranu klimatu a jadernou bezpečnost (BMU).

V rámci programu vystoupil s příspěvkem „Aktuální data o elektromobilitě v České republice“ Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník CDV, který se na oblast čisté dopravy zaměřuje. Prezentaci dáváme volně k dispozici.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.