Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

Abstrakt: V současné době sílí politický i společenský tlak na dlouhodobě udržitelnou dopravu, jejímž cílem je minimalizace negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily se stále zpřísňují, a tak jednou z cest, jak tyto lokální emise snižovat, jsou elektromobily, které pomohou výrobcům snižovat flotilové emise. Tato vozidla však potřebují kvalitní veřejnou dobíjecí infrastrukturu, která by byla vhodně rozmístěna po celé České republice. Článek popisuje oblast optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR a představuje novou veřejně přístupnou webovou aplikaci, zohledňující dopravně inženýrské parametry. Plně responzivní aplikace kromě vizualizačních funkcí nabízí i pokročilé nástroje standardního webového GIS, hledá a navrhuje nejvhodnější lokace k umístění nových veřejných dobíjecích stanic také s ohledem na jejich výkonové parametry.

Citace: KADULA, Lukáš, ŠPIČKA, Libor, SEDONÍK, Jiří, 2022. Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR. Silniční obzor. 83(11), 17-21. ISSN 0322-7154.

Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

Obrázek 3 Ukázka výsledku analýzy L.N.D.S. (ilustrační obrázek)

Časopis: Silniční obzor, http://obzor.silnicnispolecnost.cz/

Dedikace: Článek byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu Doprava 2020+.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.