Rozvoj čistých autobusů v EU a ČR, prezentace CDV na veletrhu CZECHBUS 2022

V úterý 22. listopadu 2022 proběhla v rámci 1. veletrhu dopravní infrastruktury chytrých měst SMART CITY TRANSPORT SOLUTIONS konference Čistá energie v hromadné dopravě. V I. bloku Novinky a trendy elektrických autobusů vystoupil s prezentací „Rozvoj čistých autobusů v EU a ČR“ Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník CDV. Prezentaci dáváme volně k dispozici.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.