Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

Webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR je jedním z výstupů projektu Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+. Předpokládané spuštění: 1.Q 2023.

mapa1