Elektromobilita na školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací v Jihlavě

Ve středu 22. února 2023 proběhlo v Jihlavě akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací realizované pro Policii České republiky, konkrétně policisty zařazené na dopravně inženýrských úsecích Policie České republiky (na dopravních inspektorátech a odborech služby dopravní policie na jednotlivých organizačních článcích a útvarech), kteří absolvují toto školení v rámci svých kvalifikačních kurzů nutných pro výkon této činnosti.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. realizuje toto školení pro Policii České republiky již řadu let. Bližší informace ke školení jsou obsaženy na www.cdv.cz/skoleni-auditoru/ a také na www.cdv.cz/file/skoleni-auditoru-bezpecnosti-pozemnich-komunikaci/.

Školení je určeno všem, kteří se chtějí stát auditory bezpečnosti pozemních komunikací.

S prezentací „Aktivity CDV v oblasti čisté dopravy: Aktuální stav elektromobility v České republice“ vystoupila JUDr. Sabina Burdová, výzkumná pracovnice CDV.

Prezentaci dáváme volně k dispozici.Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.