Elektromobilita v podmínkách České republiky

Abstrakt
Článek shrnuje aktuální stav v oblasti bateriové elektromobility v ČR (včetně rozvoje související dobíjecí infrastruktury) a nabízí přitom i jisté porovnání v rámci států Evropské unie. Zmiňuje se též o některých příčinách pomalejšího rozvoje v této oblasti, ať už jde o omezenou finanční podporu ze strany státu, tak i o určitý skepticismus vůči elektromobilitě v české společnosti. Věnuje se rovněž výhledu do budoucna, a to jednak v kontextu vývoje na poli evropské legislativy (zde pak zejména ve vztahu k tzv. návrhu AFIR) a rovněž k připravované aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility.

Citace
BEZDĚKOVSKÝ, Jan, 2023. Elektromobilita v podmínkách České republiky. Silniční obzor. 84(9), 80-85. ISSN 0322-7154. BEZDĚKOVSKÝ, Jan, 2023. Electromobility in the Czech Republic. Road Journal. 84(9), 80-85. ISSN 0322-7154.Obrázek 6 Aktuální podoba sítě dobíjecích stanic v ČR a vytipovaných 10/20 nejvhodnějších lokalit pro umístění nových dobíjecích stanic [19]

Časopis: Silniční obzor, Road Journal, http://www.silnicnispolecnost.cz/

Zvláštní vydání při příležitosti konání XXVII. světového silničního kongresu v Praze.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.