Posouzení životního cyklu komponent osobních vozidel

Anotace: Článek se zabývá environmentálními dopady komponent v osobní dopravě pomocí metody life cycle assessment (LCA) zahrnující celý životní cyklus. Komponenty hodnocené v této studii jsou trakční baterie, hnací ústrojí bateriového elektrického vozidla a spalovací motor. Výsledky studie vyjadřují environmentální dopady grafickým srovnáním v nejvíce zasažených kategoriích dopadu.

Klíčová slova: posuzování životního cyklu, LCA, komponenty osobních vozidel

Citace: CARBOL Marek, PELIKÁN, Leoš, ŠPIČKA, Libor, 2023. Posouzení životního cyklu komponent osobních vozidel. Silniční obzor. 84(2), 23-26. ISSN 0322-7154.


Obr. 3 Normalizované enviromentální dopady

Časopis: Silniční obzor,http://www.silnicnispolecnost.cz/index.php/cs/casopisy/o-casopise

Dedikace: Recenzovaný článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.