Rozvoj vodíkové mobility je nemyslitelný bez výstavby vodíkových plnicích stanic. Kde mají tyto stanice stát? Kdo je postaví? Co v praxi brání jejich výstavbě? Jaké bychom měli mít ambice? Jak výstavbu financovat? Na tyto otázky měl hledat odpověď první z cyklu seminářů o vodíkových technologiích.

Dne 28. března 2022 od 9:30 pořádala agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu první z cyklu seminářů o vodíkových technologiích, který se zaměřil na výstavbu vodíkových plnicích stanic.

V rámci programu vystoupil s příspěvkem „Rozvoj H2 infrastruktury v silniční síti ČR v návaznosti na chystané požadavky EU“ Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Příspěvek CDV na semináři Výstavba vodíkových plnicích stanic
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.