Vliv stáří silničních vozidel na bezpečnost silničního provozu

Abstrakt: Článek si klade za cíl poukázat na problematiku stárnutí vozidlového parku v České republice. Negativní trend rostoucího podílu registrací ojetých vozidel starších 15 let dokládají data z Centrálního registru vozidel. Průměrný vozidlový park České republiky je více než o třetinu starší, než je průměr Evropské unie. Průměrné stáří osobních vozidel, kterých je v ČR registrováno více než 6 milionů, se v roce 2020 zvýšilo již na 15,28 let. V rámci předkládaného článku je poukázáno na základní parametry, které se s problematikou stárnutí vozidlového parku pojí – zejména technologické zastarání i celkový technický stav vozidel. Tyto negativní vlivy s sebou pak přináší vyšší pravděpodobnost vážných následků v případě dopravní nehody. Závažnost nehod ze sklonku uplynulé dekády na silnicích v ČR je pak v článku kvantifikovaná právě s ohledem na stáří vozidel. Článek je doplněn také o aktuální poznatky společnosti Ernst & Young z 5. ročníku průzkumu Očekávání zákazníků při nákupu a užívání vozidel, který probíhal mezi českými, maďarskými, rumunskými, ruskými a tureckými řidiči. Podpora obnovy vozidlového parku je jednou z aktivit Strategie BESIP 2021-2030, kterou svým usnesením č. 8 ze dne 4. ledna 2021 schválila Vláda České republiky.

Citace: KADULA, Lukáš, BÍLEK, Tomáš, BUCSUHÁZY, Kateřina, 2021. Vliv stáří silničních vozidel na bezpečnost silničního provozu. Traffic Forum. 5(1), 108-118. ISSN 2454-101X.

Ilustrace: Vývoj následků nehod cestujících v osobních vozidlech dle jejich stáří v období 2018-2020.


Academic: Vliv stáří silničních vozidel na bezpečnost silničního provozu


Časopis: http://www.vud.sk/e-casopis/

Dedikace: Tento článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.