Vystoupení CDV na 9. ročníku konference čisté mobility v Senohrabech

Ve dnech 18. a 19. května 2023 se v prostorách hotelu Sen v Senohrabech uskutečnil 9. ročník konference čisté mobility, který tentokrát zorganizovalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Pražskou energetikou, a. s. V rámci 2. bloku Strategie a východiska vystoupil s příspěvkem „Aktuální stav čisté mobility v ČR a EU“ Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Prezentaci dáváme níže volně k dispozici, odkazy na příspěvky ostatních řečníků vč. minulých ročníků pak jsou/budou umístěny na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.