Veřejné dobíjecí stanice v EU

Základní přehled o počtech veřejných dobíjecích bodů v zemích Evropské unie je k dispozici na webových stránkách Evropské observatoře pro alternativní paliva - viz odkaz níže.

obr51


Externí odkazy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.