Česko má přes 4 300 veřejných dobíjecích bodů, 13. nejvyšší počet v zemích EU

Tisková zpráva

3. listopadu 2023, Brno

V České republice bylo na 2 313 stanicích evidováno 4 313 veřejných dobíjecích bodů, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, která vycházejí ze zdrojových dat Ministerstva průmyslu a obchodu k 30. září 2023. V počtu veřejných dobíjecích bodů patří Česká republika na 13. místo mezi zeměmi Evropské unie, kdy 63 % dobíjecích bodů je evidováno pouze ve 3 zemích: v Nizozemsku (24 %), Německu (21 %) a ve Francii (18 %), v těchto zemích je zároveň registrováno 66 % osobních elektrických vozidel s externím dobíjením.

„Česká republika je 10. největší trh v oblasti registrací nových osobních vozidel v zemích EU, v počtu osobních elektrických vozidel s externím dobíjením zaujímá místo 17. a v jejich podílu jsme dokonce spolu se Slovenskem až na samém konci. Co do počtu veřejných dobíjecích bodů patří Česká republika mezi zeměmi EU na 13. místo. V zemích EU připadá v průměru 12,1 osobních elektrických vozidel s externím dobíjením na jeden veřejný dobíjecí bod, v Česku je to 6,7 vozidel, což nás řadí na 6. příčku mezi 27 členskými státy EU, uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a dodává: „Z dat, která máme k dispozici, je názorně vidět že rozšiřování veřejné dobíjecí infrastruktury jde ruku v ruce s rostoucí penetrací elektromobilů jak v Česku, tak v ostatních zemích. Díky stále relativně nízkému počtu elektrických vozidel s externím dobíjením u nás je však uvedený podíl připadající na veřejný bod nižší než ve většině zemí EU. Jakkoli na některých místech zejména v exponovaných časech již může docházet k plné obsazenosti stanic, dochází nejen k rozšiřování jejich počtu, ale také k postupnému upgradu směrem k vyšším dobíjecím výkonům. Příspěvkem Centra dopravního výzkumu pak je mj. veřejně přístupná aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR, která slouží k identifikaci tzv. bílých míst, ve kterých jsou vytipovány lokality pro umístění nových veřejných dobíjecích stanic s přihlédnutím ke stanicím stávajícím, jejich výkonovým parametrům a intenzitám dopravy. Aplikace je určena jak pro provozovatele veřejné dobíjecí infrastruktury, tak pro širokou veřejnost. Kdokoli si prostřednictvím ní může jednoduchým způsobem zjistit např. v jak vzdálené oblasti dosažitelnosti veřejné dobíjecí stanice bydlí či jestli v jeho okolí nebo na trasách je vytipovaná lokalita pro nové stanice.“

Celkem 120 subjektů provozuje v Česku veřejnou dobíjecí infrastrukturu. Nejvíce veřejných dobíjecích bodů provozuje Pražská energetika (1 371; 31,8 %), následuje ČEZ (1 200; 27,8 %) a E.ON Drive (394; 9,1 %). K dalším významným provozovatelům veřejné dobíjecí infrastruktury v Česku patří Innogy Energo, ŠKO-ENERGO, Teplárny Brno, Lidl ČR, ELEKTRO-PROJEKCE, MOL ČR a Olife Energy Net.

Nejvíce (1 129) dobíjecích bodů je v hl. m. Praze, 78 % z nich provozuje Pražská energetika, 14 % ČEZ a 2 % E.ON Drive. Celkem 650 dobíjecích bodů je ve Středočeském kraji, 488 pak v Jihomoravském kraji. Nejméně bodů je evidováno v Karlovarském (87), Zlínském (95) a Libereckém kraji (104). Mimo Prahu je nejvíce bodů k dispozici v Brně (292), Mladé Boleslavi (189), Ostravě (107), Hradci Králové (82), Kvasinách (70), Olomouci (67) a Plzni (66).

Vstupní výkon veřejných dobíjecích stanic v České republice překročil 133 MW, z nichž téměř 75 % připadá na největší provozovatele (42,06 MW ČEZ, 41,97 MW Pražská energetika a 15,33 MW E.ON Drive). „Dostatečný vstupní výkon veřejných dobíjecích stanic je jeden z požadavků Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR), který uvádí, že na každé registrované vozidlo na území členského státu EU je prostřednictvím veřejně přístupných dobíjecích stanic poskytován celkový výstupní výkon nejméně 1,3 kW pro bateriové elektrické vozidlo a 0,8 kW pro plug-in hybridní vozidlo. Jinými slovy řečeno aktuální výkon veřejných dobíjecích stanic je dle uvedeného Nařízení teoreticky dostatečný pro cca 103 tis. bateriových elektrických vozidel nebo 165 tis. plug-in hybridních vozidel. Aktuálně je v České republice registrováno přes 20 tis. BEVs a 12 tis. PHEVs, tzn. dostatečný výkon veřejných dobíjecích stanic dle AFIR by tak měl činit 36,4 MW (26,4 MW pro BEVs a 10,0 MW pro PHEVs), tj. cca 27 % aktuálního vstupního výkonu veřejné dobíjecí infrastruktury v České republice, dodává Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Detailní informace k počtu veřejných dobíjecích stanic/bodů v České republice jsou obsahem aktualizované interaktivní sestavy, která je k dispozici na webových stránkách Čistá doprava zde.

Zdroj vstupních dat: web Čistá doprava, Ministerstvo dopravy, ACEA
Grafika: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Grafické přílohy zprávy:


Obrázek 1 Počet elektrických vozidel na jeden veřejný dobíjecí bod v zemích EU [stav k 30. 9. 2023]

Pozn. k metodologii uváděných dat v grafu: Jedná se o podíl kumulativního počtu nově registrovaných osobních vozidel v jednotlivých zemích EU v období 1/2017-9/2023 k počtu veřejných dobíjecích bodů v zemích EU, tzn. bez vlivu sekundárního trhu.


Obrázek 2 Aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR [www.cistadoprava.cz/mapy/ev/]


Obrázek 3 Vývoj veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR v období 2011-2023 [stav k 30. 9. 2023; www.cistadoprava.cz/stanice-ceska-republika/]


Obrázek 4 Největší provozovatelé veřejných dobíjecích bodů v ČR [stav k 30. 9. 2023; www.cistadoprava.cz/stanice-ceska-republika/]Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.